Kuwezesha Elimu No. 2

Yaliyomo

Cover Enabling Education Review 1

Tahariri
Kutoka Mpingaji hadi Mtetezi: Tafakuri binafsi juu ya faida za mafunzo ya elimu mjumuisho, Kameruni
Kupitia upya mawazo ya msingi juu ya elimu mjumuisho India
Kufikiria Upya Mafunzo ya Ualimu, Bulgaria
Kutafiti Jawabu Zangu Mwenyewe:Mahojiano na Mwalimu wa Mjumuisho, Malaysia
Kuanzisha mfumo wa walimu wa muda unaosaidia mfumo wa Ufuatiliaji Sambamba katika elimu mjumuisho, Kambodia
Walimu wa muda wanavysaidia elimu mjumuisho, Togo
Walimu kwa Wote: Ufundishaji - jumuishi kwa Watoto wenye Ulemavu
Wasaidizi wa kufunza viziwi: utoaji wa fursa za elimu na ajira kwa watoto na watu wazima viziwi nchini Papua New Guinea
Jukumu la watu wenye ulemavu katika mafunzo ya ualimu, Iraq
Uanzishaji wa vituo vya raslimali kwa ajili ya Elimu Mjumuisho, China
Kusaidia wanafunzi waliotambuliwa kuwa na mahitaji maalum ya kielimu, Moldova
Kuanzisha mbinu za kujifunza na kufundisha zinazomlenga mtoto, Burundi
Safari kuelekea Elimu Mjumuisho, Myanmar
Tathmini ya Mjumuisho katika shule za Kawaida, Ghana
Machapisho muhimu

Download Enabling Education Review 2 as a PDF in Swahili (791 kb)